Het is weer tijd om de jaarlijkse contributie te betalen, indien u dat nog niet gedaan heeft.

We verzoeken u de jaarlijkse contributie van € 10,- voor eind september over te maken op IBAN-nummer: NL50RABO 0137799780, t.n.v. Buurt Vereniging Hellebroek. Graag met vermelding van naam, adres en contributie 2021.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de contributie over te maken dan komen wij deze begin oktober bij u aan de deur ophalen.