Op 10 december zijn in de wijk de kerstversieringen opgehangen. Dit jaar hangen er een aantal nieuwe versieringen tussen. Terwijl vrijwilligers bezig waren de versieringen op te hangen, was de kerstman met zijn hulpjes aanwezig op het pleintje van de Ping. Hij deelde daar namens de buurtvereniging voor leden een Kerstattentie uit. Daarnaast was er voor ieder wat lekkers en een warme drankje. De kerstattenties voor leden die niet langsgekomen zijn, worden voor de kerst nog bezorgd in de brievenbus.

We willen iedereen bij deze alvast hele fijne feestdagen wensen!