Hellebroek

Hellebroek 200 jaar geleden

Na de komst van de Fransen wordt in Nuth hun decreet van 23 augustus 1794 over de naamgeving van kracht. Elke burger moet naam en voornamen gebruiken, die staan in zijn geboorteakte en bijnamen zijn alleen geoorloofd als ze leden van dezelfde familie moeten onderscheiden. Iedereen kan overtredingen aangeven bij de politie.

In 1796 telt Hellebroek met de Ping en de Reuken 201 inwoners en is met zijn 40 huizen even groot als Grijzegrubben. Nuth telt ruim 1000 inwoners, maar in het centrum wonen slechts 122 mensen. Zelfs Hunnecum met 131 is groter. Op de Franse woninglijst staan alle burgers met naam en leeftijd genoteerd, maar van de kinderen onder 12 jaar alleen het aantal.
De ambtenaar bezoekt alle huizen en begint in Hellebroek bij ‘Op de Brakken’ en loopt over de Straatweg door Hellebroek, richting Wijnandsrade, tot aan de kruising Uitleggersweg / Eijkenderweg. Daarna wandelt hij via de Ping en de Reuken, die hij ook tot Hellebroek rekent, naar Nuth terug. Zonder deze gehuchtjes wonen in Hellebroek 39 mannen, 39 vrouwen en 29 kinderen. Opvallend is het grote aantal alleenstaande vrouwen, waaronder 10 weduwen, in dienst bij de rijkere boeren.

Het rijkst is de familie Nuchelmans. Leonard Nuchelmans en zijn vrouw Anna Rameckers bezitten bovendien een brouwerij. Maar van zijn 4 kinderen sterven er 3 in het najaar van 1781 tijdens de buikloopepidemie. Corstiaen en Katrien met 5 jaar en Marie-José Nuchelmans met 3 maanden. Alleen zijn jongste dochter, geboren in 1782 en weer Katrien genoemd, staat op de Franse lijst van de levenden. In die tijd was de dood de enige, die geen onderscheid maakte. De armste mensen woonden in Op de Brakken, ook de Menstraat geheten: Jetta of Judith en Marie Drummen, dochters van de bokkenrijder Brakken Steven, die dankzij de borg maar weer van Corstiaen Nuchelmans, in hun huisje mochten blijven wonen.

Naast Nuchelmans woonde de familie Houben, die het beroep van molenaar uitoefende. In het huidige pand Roebroeks woonde Joannes Bemelmans, in 1787 getrouwd met Joanna Elisabeth Drummen. De gevelsteen met de initialen J.B. en J.E.D. is van dat jaar. Elisabeth sterft echter in 1797 en laat haar man alleen met 5 kinderen onder de 12 jaar. Renier Bruls is slager en woont tegenover de plek, waar in 1849 volgens de gevelsteen de grote Bruls-boerderij verrijst. Op de T-kruising in haar ouderlijk huis woont Anna Schutjens, weduwe van Geurt Snackers. 200 jaar lang was dit het Schutjens-huis.

De familie Crijns boerde in het latere Schettershuis en tegenover het kapelletje van nu, woonde de familie Ortmans, meer dan 200 jaar. Allemaal namen, die in Hellebroek uitgestorven zijn. In het z.g. Schiffelers huis woonden de vrijgezellen Nuchelmans, zonen van Christiaen Nuchelmans en Joanna Nonnu. De rijke Joanna Nonneux uit Wallonië kreeg hier 11 kinderen en stierf op 12 maart 1780. Ook Thomas Antoine Delahaye, * 1744 , trouwt in 1772 met Anna Drummen en wordt vader van 6 kinderen, en na haar dood huwt hij in 1784 Helena Vreuls, met wie hij nog 10 kinderen krijgt.

Franse woninglijst van Hellebroek uit 1796

Op de Brakken
1. Judith Drummen
Marie Drummen
65
63
armlastig
armlastig
2. Elisabeth Douven
Anne Catherine Waltmans
42
28
arme weduwe
haar dochter
Op de Kwinkert
3. Willem Snackers
Joseph Swaenen
Zijn vrouw
40
50
50
werkman
detailhandelaar
zijn vrouw
4. Willem Houben
Catharina Paes
Conrad Keulen
40
41
40
wolwever
zijn vrouw
wolwever
5. Leonard Nuchelmans
Anne Marie Ramaeckers
Maria Catharina Nuchelmans
Andrees Kessels
Mathieu Souren
Reinier Henskens
Helena Goossens
Jan Garets
49
50
14
50
46
26
27
65
brouwer
zijn vrouw
zijn dochter
knecht
knecht
knecht
dienstbode
armlastig
6. Willem Houben
Mechtild Schiffelers
Leonard Schiffelers
Arnols Harren
Jeanne van Oppen
42
43
26
21
16
molenaar
zijn vrouw
knecht
knecht
dienstbode
7. Elisabeth Schutjens
Willem Urlings
83
30
vrouw
kostganger
8. Peter Houben
Jeanne Marie Bemelmans
Chretien Houben
Jean Houben
Willem Houben
Marie Elise Houben
37
46
18
17
15
22
molenaar
zijn vrouw
zoon
zoon
zoon
dochter
9. Jan Keulen
Lambert Keulen
Mechtild Keulen
70
30
47
strodekker
zoon
dochter
10. Johannes Bemelmans
Elisabeth Drummen
Mathias Crijns
Marie Gertrud Crins
33
30
30
25
landbouwer
zijn vrouw
werkman
dienstmeisje
11. Reinier Bruls
Anna Catharina Helgers
Joannes Bruls
50
50
16
slager
zijn vrouw
zoon
12. Christiaen Roox
Barbara Bormans
70
42
wolwever weduwnaar
wolweefster
13. Stephan Eggen
Gertrud van der Hagen
46
46
wolwever
wolspinster
14. Reinier Frijns
Marie Catharine Stijfs
35
30
timmerman
zijn vrouw
15. Christiaen Cremer
Gertrud Cremer
Anna Habets
50
40
46
koopman
zijn vrouw
wolspinster
16. Anna Schutjens
Leonard Snackers
Anna Catharina Gielen
65
32
28
weduwe Snackers
schoenmaker
diensbode
17. Peter Leonard Crijns
Marie Louise Voncken
Jan Boesten
Getrud Willems
40
24
20
48
pachter
zijn vrouw
knecht
dienstbode
18. Nicolaes Oortmans
Marie Catharine Eeckelmans
Arnols Oortmans
36
40
50
landbouwer
zijn vrouw
kostganger (oom)
19. Pieter Willems
Anne Marie Paes
Marie Agnes Willems
Anne Marie Willems
Maria Josephina Goffin
50
36
17
13
30
wolwever
zijn vrouw
dochter
dochter
vrouw
20. Leonard Nuchelmans
Mathieu Nuchelmans
Maria Helena Voncken
Sophie Voncken
60
53
21
17
landbouwer
landbouwer
dienstmeisje
dienstmeisje
21. Thomas Antoine de la Haye
Maria Helena Vreuls
Maria Sibylla de la Haye
Maria Catharina de la Haye
Reinier Brans
Anton Brans
68
42
22
18
22
22
pachtboer
zijn vrouw
dochter
dochter
knecht
knecht
22. Everard Cornelissen
Maria Custers
Marie Slangen
56
55
76
werkman
zijn vrouw
kostgangster
23. Lambert Schiffelers
Marie Acampo
Marie Catharine Sijstermans
28
25
24
schoenmaker
vrouw
dienstmeid
24. Jacob Kempeners
Arnold Kempeners
Annemarie Coenen
70
33
65
landbouwer
zoon
vrouw
25. Adam Eysse
Margriet Kempeners
38
36
werkman
vrouw
26. Stefan Heuten
Maria Sibylla Orbons
23
36
werkman
vrouw
27. Jaques Frijns
Jeanne Mulckens
Gertrud Mulckens
50
50
49
werkman
vrouw
spinster
28. Jan Pieter Helgers 50 werkman
29. Pierre Corten
Elisabeth Corten
Judith Corten
Christiaen Packbier
70
66
62
25
landbouwer
zuster
zuster
knecht
30. Martin Acampo
Marie Gertrud Wolters
Bertus Acampo
Louis Acampo
Frans Adolphe Acampo
Marie Elisabeth Janssen
50
50
28
20
18
25
landbouwer
vrouw
zoon
zoon
zoon
diesntbode
31. Willem Crijns
Anne Marie Haenen
weduwe Crijns
Marie Anne Crijns
Jaques Crijns
65
80
70
35
35
vrouw
vrouw
dochter
werkman
32. weduwe Rocks
Anne Catherine Rocks
60
23
vrouw
dochter
33. Albert Horschmans 41 landbouwer
34. Guillaume Clootz
Anne Marie Drummen
Maria Schutjens
30
26
60
landbouwer
zijn vrouw
haar moeder
35. Maria Haemers
Peter Wetzels
Jeanne Marie Wetzels
Annemarie Notten
46
18
14
60
moeder
zoon
dochter
weduwe
36. Arnold Janssen
Marie Sophie Weustenraed
Eve Janssen
Gertrud Janssen
36
40
16
13
spinner
vrouw
dochter
dochter
37. Lambert Ackermans
Barbara Bemelmans
Leonard Bemelmans
Joseph Bemelmans
Sophie Janssen
66
70
16
66
5
landbouwer
vrouw
zoon
schoonbroer
dienstbode

Hellebroek rond 1850

Plattegrond Hellebroek rond 1850
Indeling van Hellebroek rond 1850. Voor een grotere weergave kunt u op de afbeelding klikken.

1. In de Brakkender Gats kort bij de beek woont Anton Schaaps in een huisje, dat hij in 1818 van Pieter Frijns van hoeve de Leeuw heeft gekocht. Zijn zoon Cornelis, woont bij hem in, en is getrouwd met Heleen Smeets. Zij hebben 2 kinderen. Elise Schaaps, 25 jaar, verblijft er ook.
2. Tot 1840 is dit de woning van veldwachter Herman Stiefs. Dan verhuist hij naar de politiewoning in de Kerkstraat. De wolspinner Bernard Brassé neemt het huis over. Hij is reeds meer dan 40 jaar getrouwd met Heleen Packbier. Bernard is geboren in Hunnecum op de berg en het afgezonderd wonen gewoon. Rond 1800 was zijn achternaam nog Brassard. Bernard en Heleen sterven 1857 en 1858. In 1860 hier Lambert Eggen en Anna Packbier. Later woont Thomas Thomassen en Maria Goffin uit Gronsveld.
3. Op deze hoek, de Kwinkert genoemd, woont Pieter Snackers uit Hellebroek, 38 jaar. In 1830 getrouwd met Gertrud van der Hagen uit de Ping, die 12 jaar jonger is. Zij hebben 3 zonen en 2 dochters.
4. Achter in de Keut sterft zijn broer Willem Snackers in 1847. Zijn vrouw Margaretha Peukens is 17 jaar jonger en in Voerendaal geboren. De jongste van hun 6 kinderen was 2 maanden eerder gestorven. Ook de weduwe Moonen heeft hier gewoond, want haar dochter Lies sterft er op 17 jarige leeftijd.
5. Tegen de vorige huizen opgebouwd heeft Pieter Mathijs Moonen uit Spaubeek, die reeds 20 jaar getrouwd is met Katrien Houben uit Hellebroek. Zij hebben 5 kinderen.
6. De bezitter van deze grote boerderij is Jan Willem Lortije, de burgemeester van Wijnandsrade.Hij verpacht ze aan diverse boeren, waarschijnlijk o.a. aan Jan Petry en Elisabeth Clootz, die er in 1862 overlijden. Jan Beckers en Helena Meens volgen hen op.
7. De boerderij is eigendom van Jan Leonard Nuchelmans, maar zijn zoon Christiaen beheert de boerderij en de er achter gelegen brouwerij.
8. Mathijs Packbier en Maria Keulen wonen in het ouderlijk huis van Maria, want het was van Conrard Keulen en Lena Ruyters. Hun dochter Maria krijgt hier 4 kinderen; Mathias, Jozef, Maria en Margaretha. In 1864 komt hier Jan Willem Brouns er te wonen.
9. De boerderij van Christiaen Houben en Jenne Dormans, sinds 1802 getrouwd. Christiaen is hier geboren in 1777 en Jenne 5 jaar eerder in Vaesrade. Het is mogelijk, dat Mathijs Packbier en Elisabeth Keulen ook in dit huis hebben gewoond. Later wordt het het Muytjenshuis.
10. Niek Brull exploiteert hier een klein café. Hij is in 1800 geboren in Hoensbroek. Weduwnaar van Lies Ruyters is hij in 1840 getrouwd met Helena Keulen van de overkant. Zij hebben een zoontje van 10 jaar, Christiaen geheten. Bij dit huis stond de linde van Hellebroek en de plek werd daarom “aan gen Ling “genoemd.
11. De grote hoeve van Mathijs Bemelmans. Hij is 40 jaar en zijn vrouw Maria Bruls 35 jaar. Zij hebben 3 kinderen van 10, 9 en 5 jaar ; Jan, Katrien en Liesje. Bij hen in woont Pieter Bemelmans, in 1791 geboren als zoon van Sjang Bemelmans en Lies Drummen. Hij is gehuwd met Agnes Gorissen.
12. Willem Bruls en Sibilla Bruls, in 1839 getrouwd, hebben 10 jaar later deze boerderij gebouwd. Ze zijn kinderen van Hendrik Bruls – Martens en van Willem Bruls – Delahaye, maar geen familie van elkaar.Hendrik Bruls heeft in 1828 de bouwplaats gekocht van Jan Arsi, mineur in het garnizoen van Grave en van de paardeknecht Mathijs Arsi uit Wijnandsrade.
13. Dit huisje is van Jan Erkens * 1786 en in 1810 getrouwd met Maria Douven uit Hoensbroek.Zijn dochter Gretha, 25 jaar, woont er ook.
14. Christiaen Packbier, weduwnaar sinds 1838 van Sophia Albregts, woont hier met 3 ongehuwde kinderen, Margaretha, Helena en Maria.
15. De veldwachter Gerard Snackers trouwt in 1840 met Lies Tripels van de Reuken. Zij hebben 3 zonen en 1 dochter. Dit oude huis van de familie Schutjens kwam door huwelijk in het bezit van de Snackers – familie. De oude Leonard Snackers van 90 jaar is inwonend.
16. In de verbouwde stal wonen zijn broer, schoenmaker Willem Snackers en Cornelia Henssen in 1845 getrouwd, met hun kleine kinderen.
17. Op de hoek van de Dorpstraat en het voetpad naar de kerk van Nuth woont Hendrik Collaris in 1832 getrouwd met Catharijn Bemelmans. Zij krijgen in 10 jaar tijd 9 kinderen, maar dan sterft de moeder. Later trouwt Hendrik Collaris Agnes Erkens uit Hellebroek, die 10 jaar jonger is.
18. Christiaen Crijns woonde in dit Crijns – huis van de 18 e eeuw. Hij was in 1807 getrouwd met Maria Slangen. Nu wordt het bewoond door Willem Steyns, die in 1847 naar Wijnandsrade vertrekt.
19. Frans Meertens, in 1789 in Berg en Terblijt geboren. Zijn vrouw is Barbara Oortmans 6 jaar later in Nuth geboren. Haar man overlijdt in 1857. Daarna woont er Karel Pijls, die in 1815 in Schinnen geboren is. Hij is getrouwd met Hubertina Claessens van Voerendaal. In 1856 wordt er een zoon geboren.
20. De grote boerderij is eigendom van Leonard Nuchelmans, maar nu woont er Jan Willem Ackermans, die in 1819 getrouwd is met de dochter Marie Catherine Nuchelmans. Hij was van dat jaar tot 1822 burgemeester van Nuth. De vrijgezel Pieter Willems woont er ook. Er werken veel knechten en dienstmeiden.
21. Het bezit van de rentenier Mathijs Ruyters uit Maastricht, die ook in Grijzegrubben gerentenierd heeft. De landbouwer Gerard Vrencken uit Voerendaal vestigt zich hier. Hij is getrouwd met Elisabeth de Bije uit Wijnandsrade. In 1847 sterft in dit huis zijn vader en Jan Donders, 27 jaar, een van zijn vele knechten. Zijn zoon Jan Vrencken is hier geboren in 1844. Joanna Schaap is dienstmeisje.

Hellebroek van 1900 tot 1930

Plattegrond Hellebroek rond 1930
Indeling van Hellebroek rond 1930. Voor een grotere weergave kunt u op de afbeelding klikken.

In de 30-er jaren wordt het huis van Winand Frissen gebouwd.

1. Hendrik Scheidweiler, geboren in Dordrecht, trouwt in 1916 met Agnes Rademakers uit Nuth. Hij is mijnwerker en in dit huisje verblijven na de 4 kinderen ook de kostganger Jan Nolk en zijn nicht Johanna Bleijnswijk, die in Haarlem geboren is.
2. Pieter Voragen en zijn vrouw Philomena Haembeukers uit Simpelveld hebben 2 zonen en 2 dochters. In de kost zijn Hendrik Linking * 1884 in Didam, Jan Hilberts met vrouw en Peter Latten, schoenmakersknecht uit Nuth. Marie Louise Beinsberger is er dienstmeisje.
3. Zef Bemelmans is in 1905 met Maria Haenbeukers getrouwd, die in Heerlen geboren is. Later bouwt hij een huis er tegenover. Na de dood van Bemelmans woont zijn zoon Lei in deze oude hoeve.
4. Op deze boerderij wonen de vrijgezellen Vrencken; Pie * 1892, Sjang * 1895 en Setje * 1898. Knechten zijn Johan Lennertz en Joseph Talacko uit Düsseldorf. Na de dood van Harie Bemelmans nemen ze het huis ( no. 3 ) van de buren over. Hubert Vrencken in 1915.
5. Hubert Collaris is met Mien Soons getrouwd, * 1901 Schimmert. Zij hebben 5 kinderen. De moeder sterft in 1936. Later wordt dit de woning van Felix Brouns, een zoon van Joseph Brouns en Maria Maassen. Felix trouwt met Helena Paulssen en zij krijgen 4 kinderen. Felix Brouns overleed in 1972 in een gletsjermeer in Zwitserland.
6. Willem Maassen * 1876 Grijzegrubben is in 1916 getrouwd met de naaister Helena Brouns, dochter van Mathijs Brouns en Gertrud Snackers.Ook zijn broer Hubert trouwt met een zus van zijn vrouw en zijn zus huwt haar broer Joseph Brouns ( huis no.24 ). Beide broers hebben geen kinderen.
7. In de achtertuin ligt het huisje van de Belg Caspar Philips. Eerder woonden hier de vrachtrijder Hubert Kusters en Boesten.
8. In dit oude huisje woont de kantonnier Johan Schetters, * Wijnandsrade, die tevens doodgraver is. Zijn zuster Dien Schetters sterft er in 1936. De mijnwerker Mathijs Brassé woonde hier ook.
9. Op de hoek van het kerkepad staat het hoge huis van de meister Jozef Bruls. Hij woont er met zijn broer Hub en zijn zus Josefien. Ze zijn allen vrijgezel. Zij zijn kinderen van Pieter Bruls en Pieternel Collaris. De dienstbode Johanna Minten hebben ze overgenomen van de stationschef van Nuth, Gerard Koop, die bevorderd is naar Maastricht.
10. Er tegenover aan het paadje naar Swier was de winkel van Jan Rademakers * 1879 en Setje Kusters * 1880 Gulpen. Het huis was ooit van Hendrik Rademakers en Annemarie Royen.
11. De mijnwerker Hub Steins en Carolien Snackers. Hub is een zoon van Jacob Steins en Helena Snackers, die hier hebben gewoond. Hub, geboren in Wijnandsrade, is in 1901 getrouwd met Caroline Snackers, een dochter van Margaretha Snackers.
12. Harie Moonen woont ook in een Snackershuis, want hij is in 1920 getrouwd met Mechtild Snackers. Hij is in 1888 geboren in Klimmen en brievenbesteller van beroep. Ook de mijnwerker Frans Moonen en Rosalie Crapels hebben hier met 4 zonen en 1 dochter gewoond.
13. Ver van de weg ligt het huisje van Harie Jongen. Maria Jongen, ongehuwd, sterft er met 36 jaar. Korte tijd woonde hier Aart Hamstra uit Harderwijk en Hendrikje van de Goor met 5 kinderen en in 1922 Jannetje de Winter.
14. Dit huis werd afgebroken, hier woonde Wiel Jongen. De Jongenhuizen werden eerst bewoond door de families Packbier en Thomissen. Door het huwelijk van pleisteraar Pieter Joseph Jongen met de naaister Helene Thomissen kwam de huizen in 1887 in het bezit van de familie Jongen.
15. Op de hoek woonde de stoffeerder Richard Heilman, in 1883 in Köschlau geboren en getrouwd met Josefina Nehl uit Keulen. Paul Markov was er chauffeur. Na hun vertrek woont Harie Bemelmans in het huis.
16. De mijnwerker Jan Jacob Coenen uit Wijnandsrade trouwt in 1911 met Elisabeth Rademakers uit Nuth. Van 1914 tot 1927 worden hier 7 kinderen geboren.
17. In dit oude huis woont Gerard Essers en Helena Snackers * 1881. Schoonzus Carolien Snackers *1884 sterft er in 1929. Later wordt dit huis eigendom van de familie Gadet.
18. De winkel van het Ons Dagelijks Brood ( O.D.B. ) wordt achtereenvolgens bedreven door Hubert Rademakers, Luyten en daarna overgenomen door Karel van Nunen en Mia Cortis, * 1919 Wijnandsrade.
19. In het rechter deel van deze kleine boerderij woont Eugene Mennens. De schrijnewerker is geboren in Reckheim in Belgie en in 1916 in Nuth getrouwd met Hubertina Ernst uit Sint Maartensvoeren. Van hun 6 kinderen sterven er 3 op jonge leeftijd : Pierre + 1910 Victorina + 1918 en Rafaël in 1929. In deze huizen moeten ook de electricien Leo Houben en de telegrafist Willem Aerts hebben gewoond.
20. De grote boerderij van Joseph Bruls * 1896 en PhilomenaDuyzings * 1903 Beek. Het gezin telt 8 kinderen en op de hoeve werken 7 personen o.a. de Duitser Laurischkat, de Pool Opydo en Goddefriend uit Rhode in Overijsel.
21. 200 jaar lang was dit het Bemelmanshuis (nu Roebroek). In 1877 trouwt zelfs Jan Bemelmans met een Anna Bemelmans… Later wordt het de hoeve van Sjang Bemelmans. Zijn vrouw is Leontine Bruls. Sjang is kerkmeester in Nuth.

De herberg van Piet Rouschop, getrouwd met Gertrud Schiffelers. Piet is een zoon van de rademaker Michiel Ruischop en Sibylla Schiffelers. Zijn zoon, ook Pie genoemd, neemt later de zaak over. Hij is niet alleen de kastelein, maar ook broodbakker.

Deze boerderij wordt in 1889 door Hendrik Muytjens uit Hoensbroek overgenomen na zijn huwelijk met Annemarie Knubben, dochter van Lambert Knubben uit de Kerkstraat. Zij krijgen er 11 kinderen. Hun zoon Jüpke woont er sinds 1921 met Maria Laeven en op den duur met 9 kinderen. En in 1926 krijgt de 2e zoon Jacob Muytjens met Maria Vliegen * 1897 Voerendaal, in deze blok huizen 7 kinderen.

Boerderij van Joseph Brouns en Philomena Maassen, met hun 3 kinderen; Felix * 1916, Angelien * 1917 en Constant * 1918. Joseph Brouns overlijdt in 1919 met 51 jaar. Constant verkoopt er later klokken, brillen en Constant-ringen. De vader van Joseph Brouns, Mathijs geheten, werd in 1864 eigenaar van dit huis na zijn huwelijk met Gertrud Snackers uit Hellebroek. In de schuur verkoopt een zekere Schneider groenten…

Het herenhuis van Hubert Ackermans, getrouwd met Elisabeth Cremers * 1840 Oirsbeek. Ze hebben 3 dochters en veel dienstpersoneel. Later woont hier Victor Ackermans, maar ook Harie Collaris en Maria Jacobs komen ernaast te wonen in 1933, vanuit Schinnen. En tenslotte Col Collaris.

De boerderij van Lei Collaris en Antonetta Gerards, die in 1918 in Nuth getrouwd zijn. Zij krijgen 8 kinderen, evenveel jongens als meisjes. Ook de ouders van Lei woonden hier: Niek Collaris en Maria Eggen * 1860 in Hoensbroek.

Frans Knubben uit Hulsberg bouwt dit huis na zijn huwelijk in 1919 met Marie Jongen. Daarna woont hier de mijnwerker Willem Ritzen uit Klimmen en Pauline Luyten.

In 1927 sterft hier de weduwe Vernooy, Maria Scholze, met 70 jaar. Haar zoon Gerrit Vernooy, trouwt in 1929 met de Tsjechische Pauline Cecek, die in 1900 bij Wenen geboren is, als dochter van Agnes Cesek en sinds 1923 in Hellebroek woont. Zij krijgen 9 kinderen, waaronder 2 tweelingen * 1929 en 1936.

Wie woonde hier niet ? Winand Schmeitz, Thijs Keuning en Peter Schumacher – Kniest. Ook de doofstomme Packbier, die om het leven komt door onder de trein te komen.

De mijnwerker Jan Steens is in 1907 met Maria Wouters uit Hulsberg getrouwd. Zij houden veel kostgangers o.a. Martin Reinders, Gerrit Stappershoef uit Geldermalsen, Antonie van Eydom uit Woudenberg en Adriaan Banen uit Mörs. Vanaf 1935 woont er de electricien Jan Steens en Annetta Crapels.

Op het grondgebied van Wijnandsrade woont Lambert Boesten, uit een familie van metselaars in Wijnandsrade. Hij is in 1911 getrouwd met Maria Curfs uit Voerendaal. Zijn ouders Herman Boesten en Anna Snackers woonden hier ook.

Lambert Boesten van de overkant in Laer bouwt hier later voor zijn kinderen dit grote huizenblok op de hoek van de Brakken.

Simon Slootbeek, * 1895 Lisse, is remmer op het spoor. Hij is in 1920 getrouwd met Maria Brassé uit Nuth. 11 kinderen worden in dit afgelegen huisje geboren van 1921 tot 1936.

De klompenmaker – machinist en krantenbezorger Adriaan van Breen woont hier kort bij het seinhuisje bij de overweg naar Terschuren. Ook zijn vrouw Maria Barendsen komt van Zeeland. Hun zoon trouwt in 1936 met Irma Loos. In de Brakken moet ook Bernard Zaat hebben gewoond.