Lid worden

De contributie bedraagt 10 euro per jaar en wordt jaarlijks door de bestuursleden opgehaald. Ook is het mogelijk om deze over te maken op IBANnummer: NL50RABO 0137799780 t.n.v. Buurt Vereniging Hellebroek. Vergeet naast uw naam en adres niet te vermelden dat het om de contributie gaat.

LID WORDEN? Mail dan naar info@hellebroek.nl