Lid worden

De contributie bedraagt 10 euro per jaar en wordt jaarlijks door de bestuursleden opgehaald. Ook is het mogelijk om deze direct over te maken via onderstaand formulier.

Als u het bedrag van 10 euro zelf wilt overmaken kan dit naar IBANnummer: NL50RABO 0137799780 t.n.v. Buurt Vereniging Hellebroek. Vergeet naast uw naam en adres niet te vermelden dat het om de contributie gaat.

Wilt u meer informatie? Mail dan naar info@hellebroek.nl

Betalen lidmaatschap 2024
Als uw betaling geslaagd is, ontvangt u hier een e-mail over. Mocht u geen e-mail ontvangen, controleer dan even uw spam-folder. Mocht daar ook geen e-mail staan, neem dan contact op met info@hellebroek.nl