Websitebeheer

Wat is de taak van de webbeheerder die de website namens het bestuur beheert?

  • Het verversen van de nieuwsberichten uit onze wijk.
  • Het signaleren van storingen en problemen en in dat geval overleggen met de contactpersoon uit het bestuur.
  • Het bepalen of berichten passen bij de doelstelling van de BVH. In twijfelgevallen in overleg treden met de contactpersoon uit het bestuur.
  • Minstens twee keer per jaar overleggen met het bestuur over de voortgang.

Wie beheert de website?

  • De website wordt beheerd door Joyce Meertens